Các kiểu kỹ thuật cắt tóc phổ biến

 Kỹ thuật cắt kiểu tóc nữ so le tầng cao

Đặc điểm :

– Tóc dài qua vai, tầng cao.

– Đuôi tóc mỏng so le.

Kiểu tóc nữ so le tầng cao

Chia tóc :

– Chia nữa trước-sau, phần sau chia 2 nữa trên-dưới.

Đường cắt :

– Cắt trượt

– Zigzag

Cách cắt :

– Phần 1 : Chia hình cánh quạt, căng tóc 45 độ trên cắt ngang hoặc xiên.

– Phần 2 : Chia dọc, căng tóc 90 độ ngang cắt trượt trừ trên xuống.

– Phần 3 : Chia thành 4 lớp ngang, căng tóc 90 độ trên, cắt ngang hoặc xiên.

Tạo kiểu :

– Duỗi

– Uốn

Hình ảnh minh họa cắt

Cắt Kiểu tóc nữ so le tầng cao

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang Nhật

Đặc điểm :

– Tóc lỡ, chấm vai.

– Dáng ngang hơi chúi, phồng.

Chia tóc :

– Chia nửa trước-sau.

– Phần sau chia 4 lớp ngang. Phần trước chia 3 lớp ngang (hơi xiên).

Đường cắt :

– Zigzag

– Chuốt ngoài

Cách cắt :

– Phần sau : – Lớp 1 : Chải 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau (theo đường hơi cong), rồi căng 45 độ dưới sau, cắt bỏ phần dư.

– Lớp 2 : Chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp 1.

(Phần nhỏ 2,3 của lớp 2 có thể chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1 rồi mới căng lên 45 độ dưới sau)

– Lớp 3,4 : Cũng chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp dưới.

* Chú ý : Phần nhỏ 2 và 3 của mỗi lớp căng hơi xiên để tạo độ chúi nhẹ.

– Phần trước : – Lớp 1 : chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn, tạo độ chúi nhẹ về phía trước (khoảng 15 độ)

– Lớp 2 : chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1

– Lớp 3 : Gôm luôn lớp 2, căng 45 độ dưới, cắt bỏ phần dư.

Cắt xong yêu cầu khách cúi đầu xuống phía trước, cắt bỏ phần dư của lớp 1 ở phần sau.

– Phần mái : Có thể để ngôi lệch, che một mắt. Không dùng mái bay.

Tạo kiểu :

– Sấy hơi phồng tự nhiên.

Hình ảnh minh họa cách cắt

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang nhật

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang chúi tầng thấp

Đặc điểm :

– Tóc ngắn, lỡ.

– Chúi về trước, tầng thấp.

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc ngang chúi tầng thấp

Chia tóc :

– Chia nửa trái – phải.

– Chia xiên nhiều lớp về trước.

Đường cắt :

– Răng cưa nhuyễn.

– Zigzag.

Cách cắt :

– Lớp 1 chải 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau. Rồi nâng lên 45 độ bấm răng cưa.

– Lớp 2, căng 45 độ sau ( song song đường chia tóc ), cắt theo chuẩn lớp 1.

– Các lớp khác tương tự.

Cắt xong chải hết về sau kiểm tra tóc dư. Lớp trên đỉnh có thể chuốt mỏng bên trong.

Tạo kiểu :

– Sấy phồng nhẹ.

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc ngang chúi tầng thấp:

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang chúi tầng thấp

Chia sẻ kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang chúi tầng cao (tóc Bob)

Đặc điểm :

– Tóc ngắn, lỡ

– Chúi về trước, tầng cao.

Kiểu tóc ngang chúi tầng cao

Chia tóc :

– Chia nửa trước – sau. Chia phần đỉnh.

– Phần sau chia nửa trên – dưới.

Đường cắt :

– Răng cưa nhuyễn.

– Zigzag. Chuốt.

Cách cắt :

– Phần 1 : lấy một phần tóc nhỏ chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn theo đường hơi cong. ( Hình 1 )

Chia nhiều tép dọc, căng 45 độ dưới sau , tất cả hướng về đường chia nửa trái – phải phía sau, cắt đường xiên 45 độ. (Hình 2 – 3)

– Phần 2 : – Chia 2 phần nhỏ trên – dưới, mỗi phần chia nhiều tép dọc. (Hình 1)

– Phần dưới căng 90 độ sau, cắt đường đứng (hoặc xiên) theo chuẩn Phần 1 (Hình 2)

– Phần trên căng 45 độ trên cắt đường xiên 45 độ theo chuẩn phần dưới. (Hình 2)

* Chú ý : tất cả hướng về đường chia nửa trái – phải phía sau. (Hình 3)

– Phần 3 : – Chia nhiều tép dọc.

– Hạ 0 độ cắt lấy chuẩn xiên. Căng góc 0 độ- 45 độ , hướng về sau, cắt đường xiên 45 độ theo chuẩn Phần 2.

– Sấy thẳng tóc, chia xiên 45 độ về trước, kiểm tra bỏ phần dư.

– Phần đỉnh : nửa sau chia cánh quạt, nửa trước chia dọc, căng 45 độ trên cắt đường xiên 45 độ theo chuẩn Phần 2 và 3.

Có thể chải xuống chuốt mỏng, hoặc nâng góc độ cao đánh rối.

– Phần mái : chuốt mỏng 2 bên.

Tạo kiểu :

– Sấy phồng nhẹ.

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc ngang chúi tầng cao

Kỹ thuật cắt kiểu tóc ngang chúi tầng cao (tóc Bob)

Kỹ thuật cắt kiểu tóc đuôi cá nữ

Đặc điểm :

– Tóc dài nữa lưng. Tầng cao.

– Đuôi tóc dài, mỏng.

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc đuôi cá nữ

Chia tóc :

– Chia nữa trước-sau.

– Chia đường đi từ trung điểm trước đến trung điểm sau.

Cột phần 2 lại cắt sau.

Đường cắt :

– Cắt cắt trượt

– Zigzag

Cách cắt :

– Phần 1 : Chia rẽ quạt, căng 45 độ trên, cắt trượt từ dưới lên. Phần phía trước cũng căng 45 độ trên cắt tương tự. (Hình 1)

– Phần 2 : Căng từ 90 độ sau hoặc cao hơn, cắt trượt từ trên xuống, chuẩn bắt đầu từ chỗ giáp với phần số 1. (Hình 2)

. Phần đuôi hai bên, căng 45 độ dưới trước cắt trượt tạo đuôi nhọn.

– Phần mái : cắt mái dầy, phồng tự nhiên. Tạo liên kết giữa phần mái và phần đuôi hai bên : cắt trượt phần đuôi giáp với mái.

Tạo kiểu :

– Sấy phồng ót

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc đuôi cá:

Kỹ thuật cắt kiểu tóc đuôi cá nữ

Hướng dẫn kỹ thuật kiểu tóc tém sole

Kỹ thuật kiểu tóc tém sole

Đặc điểm :

– Tóc ngắn

– Đuôi tóc so le tự nhiên

Chia tóc :

– Chia phần đỉnh và phần dưới

– Phần dưới chia xiên hoặc dọc.

Đường cắt :

– Thẳng

– Zigzag. Chuốt.

Cách cắt :

– Phần dưới :

– Chia nhiều lớp dọc hoặc xiên

– Cắt phần ót phía sau hoặc phần vành tai để làm chuẩn

– Căng tóc vuông góc với da đầu ở nhiều góc độ, cắt đều theo chuẩn.

– Phần đỉnh :

– Chia dọc, hoặc ngang cắt theo chuẩn phần dưới.

– Phần mái : mái so le, mái xiên…

– Bắt ngang để kiểm tra

– Dùng kéo tỉa, tỉa mỏng đuôi tóc.

– Phần vành tai cắt so le tự nhiên, phần bass để hơi dài.

Tạo kiểu :

– Gel, Wax tạo sớ

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc tém sole

Kỹ thuật kiểu tóc tém sole

Hướng dẫn kỹ thuật cắt kiểu tóc tém nhật

Kỹ thuật cắt kiểu tóc tém nhật

Đặc điểm :

– Tóc ngắn, trẻ trung.

– Phía sau phồng

Chia tóc :

– Chia nửa trước – sau. Chia phần đỉnh.

– Phần sau chia nửa trên – dưới.

Đường cắt :

– Răng cưa nhuyễn.

– Zigzag. Chuốt.

Cách cắt :

– Phần 1 : – Chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn. (Hình 1)

– Chia nhiều tép dọc. Căng 45 độ dưới, cắt răng cưa theo đường xiên 45 độ . (Hình 2)

– Phần 2 : – Chia nhiều tép dọc, xiên nhiều dần từ sau ra trước.

– Căng 90 độ ngang tại chổ, cắt zigzag theo đường đứng. (Hình 2)

– Phần 3 : – Chia nhiều tép xiên về trước theo phần 2.

– Căng góc 45 độ và 90 độ cắt đường xiên và đứng. (Căng tóc hơi lệch về sau) (Hình 2-3)

– Tỉa mỏng đuôi tóc

– Phần 4 : – Chia rẻ quạt và chia dọc. Căng 90 độ ngang, cắt theo chuẩn phần sau và 2 bên.

– Phần mái : mái so le, mái xiên.

* Nếu cắt cho tuổi trung niên : Phần 3 chia xiên 45 độ về sau, căng 45 độ dưới trước cắt zigzag theo đường xiên song song với đường chia. Dùng mái hất, mái bay .

Tạo kiểu :

– Chuốt mỏng 2 bên. Sấy phồng ót

– Uốn lò xo, bấm nhiễn. Duỗi bass …

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc tém Nhật từ 1 đến 3

Kỹ thuật cắt kiểu tóc tém nhật

Kỹ thuật cắt kiểu tóc chiếc lá hiện đại

Đặc điểm :

– Tóc dài, đuôi hình chữ V

– Tầng cao, so le, đuôi mỏng.

Chia tóc :

– Chia tóc thành hai nửa trái – phải.

– Mỗi bên chia thành 3 lớp xiên hoặc nhiều hơn.

Đường cắt :

– Cắt đứng

– Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

– Chuốt ngoài, cắt trượt

Cách cắt :

– Lấy một phần tóc ở tâm điểm trước, cắt lấy chuẩn dưới cằm.

– Lấy một phần tóc ở tâm điểm sau ót, cắt lấy chuẩn sau.

– Lớp 1 căng 45 độ dưới trước, cắt zigzag theo đường thẳng đứng (hay đường nối hai chuẩn trước – sau) hoặc cắt trượt. (Hình1)

– Lớp 2 căng 45 độ dưới trước, hơi lệch sang bên( Hình 3), dựa vào chuẩn lớp 1, cắt ngắn hơn lớp 1.

– Lớp 3 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 2, cắt ngắn hơn lớp 2.

– Chia tóc dọc thành nhiều lớp, nâng lên góc 90 độ ngang (Hình 2,3), cắt trượt tạo tầng.

Tạo kiểu :

– Sấy cúp

– Duỗi thẳng, uốn …

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc chiếc lá hiện đại các bước cắt từ 1 tới 4

Kỹ thuật cắt kiểu chiếc lá hiện đại

Hướng dẫn cắt tóc chiếc lá

+ Đặc điểm :

– Tóc dài, đuôi hình chữ V

– Đuôi tóc dầy, không tầng.

+ Chia tóc :

– Chia tóc nửa trái – phải.

– Mỗi bên chia thành 3 hoặc nhiều lớp xiên dạng chữ V.

+ Đường cắt :

– Cắt đứng (hoặc xiên)

+ Cách cắt :

– Lấy một phần tóc ở tâm điểm trước, cắt lấy chuẩn dưới cằm.

– Lấy một phần tóc ở tâm điểm sau ót, cắt lấy chuẩn sau.

– Lớp 1 căng 45 độ dưới trước, cắt zigzag theo đường thẳng đứng (hay đường nối hai chuẩn trước – sau).

– Lớp 2 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 1, cắt dài hơn lớp 1.

– Lớp 3 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 2, cắt dài hơn lớp 2.

Có thể căng 45 độ dưới lệch sang bên trái hoặc phải để cắt.

+ Tạo kiểu :

– Sấy cúp

– Duỗi thẳng, uốn …

Công ty may đồng phục spa tphcm. Chúng tôi có quy mô xưởng may lớn; đội ngũ công nhân may lành nghề; đặc biệt có bộ phận chuyên môn phụ trách kiểm định sản phẩm đầu cuối; đảm bảo các sản phẩm có độ hoàn chỉnh cao; đường may tỉ mỉ trước khi được bàn giao cho khách hàng…
CƠ SỞ MAY ĐỒNG PHỤC GIÁ RẺ UY TÍN TP.HCM
Hotline + Viber + Zalo: 0972 87 15 18(Ms.Nguyệt)
Email: nguyethey@gmail.com
Website: Maula.vn
Fb: https://vi-vn.facebook.com/dongphucgiareSG/
Bản đồ: https://goo.gl/maps/p4BqngdP4tH2
SP: https://dongkhai.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments