Categories
Kỹ Thuật In Ấn

Lịch để bàn

In [a link=”https://dongkhai.com/tag/lich-de-ban”]Lịch để bàn[/a] thường được [a link=”https://dongkhai.com/tag/in-tren-giay”]In trên giấy[/a] chất lượng tốt, dày và khổ nhỏ (thường bằng cuốn sổ tay), có khung giá bằng bìa cứng để có thể dựng đứng tại bàn làm việc. Người ta thường đóng [a link=”https://dongkhai.com/tag/lich-de-ban”]Lịch để bàn[/a] bằng ghim xoắn hoặc ghim vòng bằng nhựa. Lịch […]