Thẻ: Tài chính ngân hàng

pha san

74% doanh nghiệp cho biết sẽ phá sản, nếu dịch corona vũ hán tiếp tục…

 Dongkhai  Tháng Tư 6, 2020  0 Comments on 74% doanh nghiệp cho biết sẽ phá sản, nếu dịch corona vũ hán tiếp tục…

74% số [a link=”https://dongkhai.com/tag/doanh-nghiep”]Doanh nghiệp[/a] trả lời cho biết, có nguy cơ phá sản do doanh thu không thể bù…