Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

Bộ hẹn giờ, timer đôi, twin timer, all time; Bộ hẹn giờ, timer đôi, twin timer… Cung cấp bộ hẹn giờ, timer đôi, twin timer, bộ định thì. Timer đóng mở chu kỳ, relay hẹn giờ, relay thời gian. Bộ hẹn giờ tắt mở thiết bị, 12vac, 12vdc, 24vac, 24vdc, 220vac, bộ hẹn giờ đóng mở luân phiên Siepem.

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

 

Các loại bộ hẹn giờ đóng ngắt thiết bị, đóng ngắt đèn. Hẹn giờ trễ cho các loại cảm biến, hẹn giờ mở, hẹn giờ tắt các loại bơm nước, quạt. Bộ hẹn giờ tới cây, hẹn giờ tắt mở đèn, làm bộ hẹn giờ cho máy phun sương, hệ thống điều khiển tự động. Có sẵn các loại timer có điện áp đặc biệt, xài cho các loại ắc quy 12VDC, 24VDC. Các loại điện áp 12VAC, 24VAC, 220VAC.

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer

Thiết bị hẹn giờ timer đôi, cài đặt 2 thời gian riêng biệt. Thời gian tắt và thời gian mở, cài đặt đóng mở theo chu kỳ khi 2 cài hai thời gian bằng nhau.

Relay thời gian kép sử dụng trong các ứng dụng hàng ngày như hẹn giờ tưới cây. Ví dụ cứ 8 tiếng thì cho 10 phút tưới cây, hoặc cứ 3 tiếng tưới cây trong 5 phút, hẹn giờ cho cá ăn. Hẹn giờ nhắc nhở, chu kỳ cứ thế lặp lại liên tục mà không cần phải tác động gì thêm.

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

Bộ hẹn giờ, timer đôi, twin timer chia thành hai phần thời gian riêng biệt. Về phần hiển thị và phần cài đặt, bên trái là thời gian mở và bên phải là thời gian tắt. Mỗi thời gian đều có thể chọn phạm vi giờ, phút, giây độc lập. Tích hợp các phím bấm tăng giảm riêng biệt giúp cài đặt thời gian nhanh chống và dễ dàng, và cực kỳ chính xác so với các loại timer núm vặt cài đặt theo vạch chia. Với độ phân giải thời gian là 0.1 giây, 0.1 phút, 0.1 giờ, phạm vi sử dụng là 0.1 giây ~ 99 giờ.

Màn hình led hiển thị hai thời gian đóng mở độc lập. Hiển thị thời gian đếm ngược dễ dàng quan sát thời gian còn lại.

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

 

Sơ đồ đấu dây timer đóng mở chu kỳ.

Bộ hẹn giờ, timer đôi, twin timer thiết kế hai  kiểu lắp đặt, kiểu gắn trên mặt tủ hoặc cài trên din-rail. Thông qua đế cắm, ổ cắm điện 8 chân.

Tích hợp cổng reset thời gian  để reset lại chu kỳ đóng mở. Thiết lập lại chế độ thời gian ban đầu mà không cần phải tắt điện.

Sơ đồ điện timer kép, timer đôi.

Với ngõ ra relay tiếp điểm 5A, chu kỳ đóng mở 10 triệu lần, tiếp điểm NO, NC. Cổng Gate tích hợp giúp ta có thể tạm ngừng việc hoạt động của timer kép.

Xem Clip thực tế và hướng dẫn sơ bộ về bộ hẹn giờ đóng mở liên tục.

Bộ hẹn giờ kiểu núm xoay – analog

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

Ngoài bộ hẹn giờ kiểu phím bấm, còn có relay thời gian kiểu vặn cơ,

Bộ hẹn giờ kiểu núm xoay cơ.

Phạm vi có thể lựa chọn 0-60 giây, 0-10 phút, 0-60 phút, 0-6 giờ. Phạm vi được lựa chọn thông qua hai công tắc trên mặt hiển thị.

Chúng ta nhìn trên hình có 4 mặt hiển thị, mỗi mặt là 1 phạm vi. Nhìn góc dưới bên phải có đánh đấu vị trí công tắc chọn, khi xài mặt nào thì ta chỉ cần bật theo chấm đen là được.

Với hình bên phải là công tắc bật sang 2, 4, điều bật sang bên phải, với phạm vi sử dụng là 60 giây.

Bộ hẹn giờ, timer đôi, twin timer được thể hiện chi tiết hơn thông qua video này.

Sản phẫm bộ hẹn giờ kiểu núm vặn hiện tại có sẵn các loại điên áp 12VDC, 24VDC, 220VAC. Đi kèm là đế cắm 8 chân tròn.

Sơ đồ đấu dây Bộ hẹn giờ, timer đôi, twin timer.

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

Trên hình thì chân cấp nguồn là chân 2 và chân 7. Chân 2 là nguồn đương, chân 7 là nguồn âm khi sử dụng nguồn cấp là VDC.

Sản phẩm gồm có một cặp ngõ ra, chân 1 và 8 là chân chung, 1-4 là thường đóng NC, 1-3 là thường mỏ NO. Khi timer được cấp nguồn thì sau một khoản thời gian thì chân 1-3 đóng lại ( timer On delay).

Quý khách có nhu cầu về bộ hẹn giờ, timer kép hãy liên hệ với chúng tôi. Giao hàng toàn quốc 2-3 ngày, nhận hàng kiểm tra và thanh toán cho chuyển phát.

dh48s-s DH48S-S, DH48S-Z, DH48S-1Z, DH48S-2Z. SIEPEM, OMron.

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

Products are translated by google and according to official information from website kythuatdienviet.com with many in-depth content on Technical equipment[/a] in the region of Saigon in Vietnam and other cities in the country …

Provided the appointment time, timer double, Twin timer, set to it. T imer collapsible cycle, relay timer , relay timing. Ministry appointment now open off the device, 12VAC, 12VDC, 24VAC, 24VDC, 220VAC, the timer opens Siepem rotation.

Types timer switching equipment , switching lights. Delay timer for sensors, on timer, off timer for water pumps, fans. Timer to tree, timer off and on, as a timer for the nebulizer, automatic control system . Special voltage timers are available, for 12VDC, 24VDC batteries . Types of voltage 12VAC, 24VAC, 220VAC .

Timer, double timer, twin timer.

bộ hẹn giờ
Bộ hẹn giờ timer đôi twin timer all time

Dual timer device , set 2 separate times. Off time and on time, set open / close cyclically when 2 sets two equal times.

Dual time relays used in everyday applications such as watering timers. For example, every 8 hours, give 10 minutes to water the plants, or every 3 hours water plants for 5 minutes, time to feed the fish. Timer reminder, the cycle repeats continuously without needing any further action.

Timer, dual timer, twin timer divided into two separate time parts. In terms of display and settings, to the left is the on time and on the right the off time.

Each time can choose the hour, minute, and second ranges independently. Integrating separate increment and deceleration keys makes setting time fast and easy, and extremely precise compared to split-set knob timers. With time resolution of 0.1 seconds, 0.1 minutes, 0.1 hours, the usage range is 0.1 seconds ~ 99 hours.

The led screen displays two independent opening and closing times. Time countdown display easily observes remaining time.

Timer wiring diagram open and close cycle.
Timer, double timer, twin timer design two types of installation, type mounted on the cabinet or mounted on din-rail. Through socket, 8-pin power socket .

Built-in reset time port to reset open / close cycle. Reset the original time mode without having to turn off the power.

Electrical diagram of dual timer, double timer.
Electrical diagram of dual timer, double timer.

With relay output contact 5A, cycle open and close 10 million times, contact NO, NC. Integrated Gate Gate makes it possible to suspend dual timer operation.

See the actual Clip and preliminary instructions on collapsible timer.

Dial timer – analog.
In addition to the button-type timer , there is also a mechanical screw-type time relay ,

Timer, double timer, twin timer
Mechanical knob-style timer.

Range selectable 0-60 seconds, 0-10 minutes, 0-60 minutes, 0-6 hours. The range is selected via two switches on the display face.

We see in the figure that there are 4 display faces, each side is an area. Look at the lower right corner with the selected switch position, when using any face, we just need to turn on the black dot.

With the picture on the right are the toggle switches 2, 4, the one to the right, with a range of use of 60 seconds.

Timer, double timer, twin timer are shown in more detail through this video.

Products timer knob type currently available on the type of voltage 12VDC, 24VDC, 220VAC. Comes with a round 8-pin dock.

Wiring schematic Timer, dual timer, twin timer.

In the picture, the power supply pin is pin 2 and pin 7. Pin 2 is the current source, pin 7 is the sound source when using the VDC power supply.

The product includes a pair of outputs, pins 1 and 8 are common pins, 1-4 are normally closed NC, 1-3 are normally NO. When the timer is powered on, after a period of time, pins 1-3 close (timer On delay).

If you have a need for a timer, dual timer, please contact us. Delivery nationwide 2-3 days, receive goods to check and pay for courier.

See also: temperature controller

dh48s-s DH48S-S, DH48S-Z, DH48S-1Z, DH48S-2Z. SIEPEM, OMron.

Source: https://kythuatdienviet.com/bo-hen-gio-timer-doi-twin-timer.html

Cảm ơn đã xem bài viết!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments